Noodverlichting keuren

Wanneer bij een calamiteit de netspanning uitvalt, zorgt noodverlichting ervoor dat mensen niet in het donker zitten. Maar natuurlijk moet de verlichting dan wel werken. Om hier zeker van te zijn, moet de installatie met regelmaat een inspectie krijgen, en worden onderhouden. Een jaarlijkse keuring is wettelijk verplicht. Protect Brandbeveiliging voert deze keuringen uit. Wij hebben alle expertise in huis en zijn gecertificeerd.

Keuring noodverlichting

De verplichte, jaarlijkse keuring houdt het noodverlichtingssysteem in optimale staat. Tijdens de inspectie kijken we bijvoorbeeld of de installatie nog wel in overeenstemming is met het oorspronkelijke ontwerp en het gebruik van het gebouw. Want wordt het pand anders gebruikt? Dan moet het ontwerp worden aangepast.

  • Jaarlijkse keuring van noodverlichting
  • Ontwerp noodverlichtingsplannen
  • Advies bij nieuwbouwprojecten
  • Specialist in brandpreventie

Weten of de noodverlichting (nog) voldoet aan alle wettelijke eisen voor de veiligheid? Advies voor het aanleggen van noodverlichting? Neem dan contact op met ons. We plannen graag een afspraak in.

Plan een afspraak in Bel: 0341 257 626
Keuring noodverlichting door Protect Brandbeveiliging

Keuring noodverlichting door Protect Brandbeveiliging

Wanneer Protect langskomt om de verlichting te keuren, ondernemen onze gecertificeerde vakmensen de volgende stappen.

1

Nalopen van de aanwezige noodverlichting
We lopen alle aanwezige noodverlichting na op een correcte plaatsing en juiste werking.

2

Verbetering in de noodverlichting in kaart brengen
We gaan na of er verbeteringen nodig zijn. Het kan zijn dat de aanwezige verlichting niet (meer) voldoende is volgens de wettelijke eisen. Of dat er nog geen noodverlichting hangt op plaatsen waar dit wel zou moeten. Ook kan het dat het pand anders gebruikt wordt, waardoor de installatie niet meer in overeenstemming is met het oorspronkelijke ontwerp en het gebruik van het gebouw.

3

Adviesrapport opstellen
Op basis van de twee voorgaande stappen stellen we een adviesrapport op met aanbevelingen. Bijvoorbeeld over het onderhoud van de noodverlichting en mogelijke verbeterpunten.

4

Doorvoeren aanbevelingen indien gewenst
Onze expertise reikt verder dan alleen het keuren van de noodverlichting. Wij kunnen ook onderhoudswerkzaamheden en verbeterpunten doorvoeren. Hierna bent u verzekerd van een goed werkend noodverlichtingssysteem.

Noodverlichting laten keuren verplicht?

In een gebouw waar meerdere mensen tegelijk aanwezig kunnen zijn, is het wettelijk verplicht om noodverlichting te hebben. De verlichting helpt de veiligheid van de aanwezige personen te waarborgen. Omdat deze reden zijn ook de keuringen verplicht. Een jaarlijkse controle op volledigheid, correcte plaatsing en werking, garandeert een goede werking van de noodverlichting.

Worden er tijdens een keuring gebreken geconstateerd, dan moeten die direct verholpen worden. Het personeel van Protect Brandbeveiliging is gecertificeerd. Ons personeel weet dus precies aan welke eisen de noodverlichting moet voldoen en kan gebreken constateren en repareren volgens de eisen.

Wij zijn gecertificeerd

Protect Brandbeveiliging heeft alle expertise in huis en is gecertificeerd. De aanleg, inspectie en het onderhoud voeren we uit volgens de geldende NEN-normen of Bouwbesluit. Meer weten? Wij komen graag langs. Maak vandaag nog een afspraak met ons.